25 czerwca 2022, 20:00 |

STRIFE #2

ZWYCIĘZCA

PROFIL ZAWODNIKA
Polska

VS

Iwo Baraniewski

Wojciech Kaźmieruk

KATEGORIA: Waga Ciężka – 265lbs (-120.2kgs)

METODA: Decyzja